waar amateurkunst, erfgoed en mensen elkaar vinden in tien spraakmakende theaterproducties

Ga naar de veuraaltied website

In de oude kerken van acht Groninger en twee Fryske dorpen presenteren we een theatervoorstelling die gebaseerd is op de levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten. Die persoonlijke levensverhalen vormen de basis van de voorstelling zoals die uiteindelijk in de kerk uitgevoerd wordt. Deze opzet is voor alle tien locaties hetzelfde, maar de voorstellingen worden op inhoud en vorm per locatie op maat en met de mensen in het dorp gemaakt waardoor er tien unieke producties ontstaan.
De verhalen worden verbeeld door lokale spelers en speelsters, musici, het orgel en amateur- kunstenaars van diverse disciplines. Elk dorp krijgt een scriptschrijver en een regisseur toegewezen die samen met het dorp werken aan het verhaal en de vorm. Het dorp zorgt ook zelf voor het organiseren van de nodige faciliteiten. Een ervaren productiebegeleider/-ster zorgt ervoor dat dit allemaal vlekkeloos verloopt.
Daar waar dat passend is, speelt het kerkorgel een rol in de sfeer- en toonzetting van de voorstelling, net zoals het dat eigenlijk al eeuwenlang doet als concert- en begeleidingsinstrument bij diensten en bij rouw en trouw. De orgeldeskundige, master of music én organist, Eeuwe Zijlstra adviseert daar waar nodig bij de keuze voor passende orgelmuziek. Hij kent de (on)mogelijkheden van de orgels in Fryslân en in Groningen.

De deelnemende dorpen
Beerta, Garmerwolde, Grijpskerk, Middelstum, Oude Pekela, Peins, Spijk, Ter Apel, Wânswert en Westeremden.

Amateur en professional

In het hele maak- en uitvoeringstraject speelt de samenwerking van amateurs en professionals een belangrijke rol. De deelnemende amateurs (musici, acteur-vertellers, dichters) profiteren van de kennis en ervaring van de professionele begeleiders; schrijver, regisseur, componist/organist en productiebegeleider. De amateurs werken mee aan een voor hen nieuw concept van een multidisciplinaire voorstelling en vergroten zo hun ervaring en eigen deskundigheid. Dat geldt ook voor de inzet van de plaatselijke organisatie-kracht. Het project doet zo veel mogelijk een beroep op lokale amateurkunstenaars en verenigingen. Zijn die er niet, dan wordt in de nabije omgeving gekeken naar alternatieven. De artistieke leiding is in handen van Ben Smit (Groningen) en Luuk Eisema (Fryslân). De speelperiode ligt tussen 14 mei en 30 oktober.
Veur Aaltied is een productie van Stichting Pandeon i.s.m. Stichting Oude Groninger Kerken en Stichting Âlde Fryske Tsjerken.